Ayça Oğuş

Ayça Oğuş

Bu projeyi düşŸünmemin temel bir tek sebebi vardır. KüçüklüğŸümden beri aşŸina olduğŸum birçok evde birçok farklı versiyonunu duyduğŸum ve artık sıkıldığŸım mekanik kuşŸ seslerinden kurtulmak istemem. Bunu  için öncelikli olarak aradığŸım sesin nasıl birşŸey olduğŸunu bulmaya karar verdim. LJevremde duymaktan sıkılmadığŸım bir ses arayışŸına girdim. En sonun da rüzgarda salınan bambu borular yada metal borulardan çıkan o egzotik sese karar kıldım.

Yıllardır sonbaharda meşe palamutlarını toprakla buluşturuyoruz.

Aşagıda ekimi üretimiyle ilgili teknik bilgiyi okuyabilirsiniz. Bu yıl farklı 2 meşe palamutu edindim, ilk fırsatta onlarda toprakla buluşacaklar. İlk yıllarda yavaş büyümesi kendisini sağlama almasından ilk yıllar köklerini geliştirmesinden, o kadar uzun kökler yaparki.

Bazı yıllar binlercesini toprakla buluşturduk, artık yaşlandık :) eskisi kadar çok palamut ekemiyoruz. Sonraki yıllarda ekilenleri gezip onları çimlenmiş, büyümüş gördükçe çok keyflendik.

Her yere dağa, taşa misalı boş yerlere meşe palamutu ektik, sizde ekin...

MEŞE ÜRETİMİ

Meşelerin meyvelerine palamut yada pelit denir. Meşe palamutları yarı küre biçiminde kadehler içerisinde bulunur. Meşe palamutları yontma taş devrinden bu yana insan ve hayvan gıdası olarak kullanılıyor. Meşeler iklim koşullarına bağlı olarak 2-4 yılda bir bol palamut verir ve palamutlar ileriki yıllara saklanamaz. Bu nedenle, meşe fidan üretiminde süreklilik söz konusu değildir. 

Palamutlar sonbaharda mümkün olduğunca ağaçların başından toplanmalıdır. Erken dökülen tohumlar genelde kurtlu ve kötü niteliktedir. Tohum toplamada geç kalınması halinde; başta sincaplar, fareler gibi kemirgenlerle; keçiler, domuzlar, kargalar gibi diğer hayvanlarca tarafından hızla tüketilirler.

Meşe tohumlarının 1000 tane ağırlığı 2. ile 5 kğ arasında değişir. 

Meşe palamutları toplamayı takiben 1-4 Cº suda 2-3 saat bekletildikten sonra pamarsol adlı ilaçla yada bakırlı bir ilaçla ilaçlanır ve hemen ekilir. Hemen ekilmeyecekse suda bekletme ve ilaçlamanın ardından, kumla karıştırılarak doğal ortamda katlamaya alınır ve geç kış yada erken bahar aylarında ekilir. Katlama esnasında tohumların çimlenmesinin bir sakıncası yoktur. Tohumlar çimlenmişse, ekimden önce kökünün üçte ikisi kopartılır.

Meşeler kazık kök sistemine sahip olduklarından çıplak köklü fidan yetiştirilmesi arzulanmaz. Derinliği en az 30 cm olan kaplara tohumlar 4-5 cm derinlikte, yatay olarak ekilir. 

Ağaçlandırma çalışmalarında 1 yada 2 yaşlı tüplü yada kaplı, park bahçelerde 6-7 yaşlı kaplı fidanlar kullanılır. Doğal ortamda meşe tohumlarının düşmanı çok fazladır. Bu nedenle meşeler 3-4 yılda bir gerçekleşen bol tohum yıllarında yabani hayvanların yiyeceğinden daha fazla tohum üretir. Böylece doğal ormanlarda varlığını kolaylıkla devam ettirir. Bunun dışındaki çıplak alanlara, meşe tohumu doğrudan ekilerek orman kurma çalışmalarında mutlaka ciddi önlemler almak gerekir. 

Aksi taktirde bizim ektiğimiz meşe tohumları ile beslenip semiren kemirgenler hızla ürer etrafta ne var ne yok tüketirler. Bu şekilde orman kurma çalışması yapayım derken, çoğu kez daha önceden elde edilmiş fidanlarında ortadan kalmasına neden olunur.

Doğal ortamdaki her uygulamada doğayı taklit etmek, meşenin, birbirini takip eden yıllarda neden tohum vermediklerini düşünmek gerekir. Eğer meşeler, birbirini takip eden yıllarda sürekli tohum verse idi, kemirgen varlığı hızla artar, bunun sonucu da tüm palamutları tüketildiği gibi, daha önceden gelen gençliklerde aşırı zarar görürdü. 

Bu nedenle meşeler, 3-4 yıl boyunca tohum vermeyerek kemirgen varlığının en aza inmesini beklerler. Varlığı hızla azalmış olan kemirgenler, kuşlar (özellikle kargalar ve ağaç kakanlar) ve diğer hayvanlar bol tohum yıllarında yiyeceğinden fazla palamudu görünce onları, depolamak amacı ile oraya buraya saklarlar. O hayvanın ölümü, sakladığı yeri unutması yada götürürken düşürmesi sonucu meşe palamutları yeni yaşam alanlarına taşınmış olur. Meşe ormanlarında domuzlarında önemli işlevleri var, onlar, orman topraklarını işleyerek palamutlara uygun çimlenme ortamı sağlarlar.

Kaynak : H. Cemal Gültekin.

Abies spp.(Göknar)

Genellikle sonbahar ekimi herhangi bir işlem gerektirmez. İlkbahar ekimi yapılacak ise 3-4 hafta rutubetli kumdasoğuk katlama yapıldıktan sonra İlkbaharda mümkün olduğunca erken ekilmelidir. (Mümkünse Şubatta) A.cilicica erken ekilirse başkaca bir işlem gerektirmez.

 

Acer campastre (Ova Akçaağacı)

4 hafta sıcak 12-24 hafta soğuk ortamda ön işleme tabi tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Acer cappadocicum (Doğu Karadeniz Akçaağacı)

12-16 hafta soğuk ortamda ön işleme tabi tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Acer palmatum (Japon Akçaağacı)

Taze tohumlar toplandıktan sonra süratle sonbaharda ekilir. Ancak ilkbaharda erken çıkan dona karşı korunmalıdır veya 4 hafta sıcak 4-12 hafta soğuk ortamda tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç)

Toplandıktan sonra hemen ekilir veya kuru ve serin bir yerde Şubat sonuna kadar depolanarak rutubetli kum içinde 12-16 hafta 1-5 derecede soğuk ortamda katlandıktan sonra erken ilkbaharda ekilir.

 

Acer pseudoplatanus (Dağ Akçaağacı)

Az miktarda tohum için A.platanoides gibi işlem yapılır. Fazla miktarlar için ise çıplak olarak 6-12 hafta soğuk ortamda bekletildikten sonra ilkbaharda ekilir.

 

Acer rubrum

Uzun süre depolamak mümkün ise de toplandıktan sonra hemen ekilebilir.

 

Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)

Toplandıktan sonra süratle ekilmelidir. Zira hayatiyetini öabuk kaybeder.

 

Aesculus hippocastanum (At Kestanesi)

Sonbaharda toplandıktan sonra hemen ekilmelidir. Ya da ilkbahara kadar soğuk katlamada bırakıldıktan sonra ekilmelidir. İthal edilen kurumuş tohumlar ekimden önce ılık suda şişirilmelidir.

 

Ailanthus altissima (Kokar Ağaç)

Rutubetli kumda 8 hafta kadar soğuk koşullarda katlandıktan sonra kış sonu ve ya ilkbaharda ekilmelidir.

 

Albizzia julibrisima (Gülibrişim)

Sülfürik asitle işlem yapılarak çimlenme engeli giderilir.

 

Alnus spp. (Kızılağaç)

4 hafta soğuk depolamadan sonra kumla karıştırılarak ilkbaharda ekilmelidir.

 

Berberis (Kadın Tuzluğu)

6-13 hafta arasında soğuk şartlarda katlamaya alındıktan sonra ilkbaharda ekilir

 

Betula (Huş)

Tohumlar çıplak olarak soğuk depolamadan sonra kumla karıştırılarak ilkbaharda ekilmelidir. Sonbaharda hatta kar üzerine de ekilebilir.

 

Camellia (Çay Bitkisi)

Tohum kabukları setleşmeden ekilmelidir. Kabuk sertleşmiş ise üzerine sıcak su dökülür ve gittikçe soğuyan suda 24 saat bekletildikten sonra ekilir.

 

Carpinus betulus (Adi Gürgen)

4 hafta sıcakta ve 12-14 hafta da soğukta bekletildikten sonra ilkbaharda ekilir

 

Carya (Ceviz)

Ya tohum sonbaharda hiç bir işlem yapılmadan ekilir ya da 13 hafta soğuk bir ortamda bekletildikten sonra ilkbaharda ekilir.

 

Castanea sativa (Kestane)

Sonbaharda (Ekim-Kasım) ekilmeli veya ilkbahara kadar rutubetli kumda soğuk katlamaya tabi tutularak ilkbaharda ekilmelidir.

 

Catalpa spp (Katalpa)

Tohumlar hiç bir ön işleme gerek kalmaksızın kış aylarında oda sıcaklığında muhafaza edilerek ilkbaharda ekilir.

 

Cedrus libani (Toros Sediri)

Sonbahar veya 4 haftalık kumda soğuk katlamaile ilkbaharda ekilir.

 

Celtis occidentalis (Batı Çitlenbiği)

Sonbaharda ekilebilir veya 8-12 hafta soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Cecis siliquastrum (Erguvan)

Sonbaharda tohumlar toplanır toplanmaz ekilebilir. İlkbaharda ekilmesi halinde daha önce 2 ay kadar soğuk suda katlama zorunludur.

 

Chaenomeles japonica (Japon Ayvası)

Toplandıktan sonra sonbaharda hemen ekilir veya 2 hafta sıcak 8-16 hafta soğuk işleme tabi tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Chamaecyparis spp. (Kamasiparis-Yalancı Servi)

Kumda 8-12 haftalık soğuk katlama yapıldıktan sonra ekilir.

 

Corylus avellana (Adi Fındık)

Temizlendikten ve 2 gün suda şişirildikten sonra sonbaharda ekilir. İlkbaharda ekilecekse 12-16 hafta soğuk katlamaya tabi tutulur.

 

Cotoneaster salicifolia (Dağ Muşmulası)

12 hafta sıcak 12 hafta soğuk katlamaya tabi tutulduktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Crataegus monogyna ve Crataegus oxycantha (Alıçlar)

4-8 hafta sıcak 12-16 hafta soğuk katlama yapıldıktan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Eleagnus angustifolia (İğde)

Sonbaharda ekilir veya asit işleminden sonra 4 saat sıcak 8-12 saat soğuk katlama uygulanarak ilkbaharda ekilir.

 

Eucalyptus spp. (Okaliptus)

Kuru olarak saklandıktan sonra ilkbaharda ekilir

 

Fagus spp. (Kayın)

Toprağa direk ekilebileceği gibi 1-20 hafta soğuk katlamadan sonra da ekilebilir

 

Fraxinus angustifolia (Sivri Meyveli Dişbudak)

2-4 hafta soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Fraxinus excelsior (Adi Dişbudak)

8-12 saat sıcak, 8-12 saat de soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir

 

Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak)

Sonbaharda veya 2-4 hafta sıcak 12 hafta soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Ginkgo bloba (Mabet Ağacı)

Rutubetli kumda 4-8 hafta soğuk katlama uygulandıktan sonra ekilir.

 

Ilex aquifolium (Çoban Püskülü)

Çimlenme engelini giderecek yöntem henüz bulunamamkla birlikte, 40 hafta sıcak 24 hafta soğuk katlama önerilir.

 

Juglans nigra (Kara Ceviz) ve Juglans regia (Adi Ceviz)

Meyve kabukları alınarak ortaya çıkan sert kabuklu tohum rutubetli kumda 12-20 hafta soğuk katlama uygulandıktan sonra ekilir.

 

Juniperus spp (Ardıçlar)

Kozalağın etli kısmı parçalanarak veya yıkanarak tohumlar temizlendikten sonra rutubetli kumda türlere göre 4-20 hafta soğuk katlamaya yapılarak ekilir.

 

Ligustrum spp. (Kurtbağrı)

8-12 hafta soğuk katlamaya tabi tutulur.

 

Liquidambar orientlis (Anadolu Sığla Ağacı)

Herhangi bir ön işleme gerek olmadan ekilir.

 

Magnolia spp. (Manolyalar)

Tohumlar sonbaharda toplanıp temizlendikten sonra hemen ekilmelidir. Tohumlar kurur veya oda sıcaklığında kışın bekletilirse hayatiyetini kaybeder. Daha sonra ekilecekse 12-24 hafta soğuk katlamaya alınmalıdır. Ekim yapıldıktan sonra çimlenme ortamı hiç bir zaman kuru kalmamalıdır.

 

Mahonia aquifolium (Mahonya)

5-13 haftalık soğuk katlamadan sonra ekilebilir.

 

Morus alba (Akdut) ve Morus nigra (Karadut)

Çıplak olarak 4-12 hafta soğuk ortamda bekletildikten sonra ilkbaharda ekilir.

 

Ostrya carpinifolia (Kayacık)

8 hafta sıcak ve 16-20 hafta soğuk katlamadan sonra ekilir.

 

Pittosporum spp. (Pitosporum)

Tohumun çimlendirilmsi güç değildir. Bir torba içinde konulan tohumlar bir kaç saniye kaynar su içinde tutulurlarsa çimlenme çabuklaşır.

 

Platanus spp. (Çınarlar)

Kış sonunda ağaçtan toplanan meyveler ufalanarak tohumları ayrıldıktan sonra kumla karıştırılarak ikbaharda doğrudan dikilir.

 

Prunus cerasifera (Süs Eriği)

Meyvelerin etli kısmı temizlenip yıkanarak 2 hafta sıcak, 18 hafta soğuk katlamadan sonra ekilir.

 

Quercus spp. (Meşeler)

Tohum toplandıktan sonra sonbaharda hemen ekilmelidir. Aksi halde ilkbahara kadar rutubetli kum içinde 4-8 hafta soğuk katlamaya tabi tutulduktan sonra ekilmelidir. Q.cerris, Q.petraea, Q.robur'da soğuk katlamaya gerek yoktur.

 

Robinia pseudoacacia (Yalancı Akasya)

Asit, mekanik zedeleme veya sıcak suda şişirme yöntemlerinden biri uygulandıktan sonra rutubetli kumda katlanarak Mart sonu veya Nisan başında ekilir.

 

Rosa canina (Kuşburnu)

8 hafta sıcak, 8-12 hafta soğuk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir.

 

Taxus baccata (Porsuk)

Etli kısımdan ayrılan tohumlar katlamaya alınarak ertesi yılın ilkbaharında ekilir. Tohumlar katlamada 4 yıl bırakılarak parti parti ekilebilir.

 

Tilia spp (Ihlamur)

Meyveler yeşilden kahverengi-sarı renge dönüştüğünde hemen ekilmelidir. Aksi halde 4-20 hafta sıca, 20-24 hafta soğuk katlamadan sonra ekilmelidir.

 

Thuja occidentalis (Batı Mazısı)

Doğrudan ekilebildiği gibi 8 hafta katlama uygulanırsa daha iyi sonuç alınır.

 

Viburnum spp. (Kartopu)

Çimlenme engelini giderici etkin bir yöntem yoktur. Onun için meyveler tam olgunlaşmadan tohumlar çıkarılarak yazın ekilmeli ve yastıklar nemli tutulmalıdır.

Yararlanılan Kaynak: Prof.Dr. Suad ÜRGENÇ- Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği

Tohumla fidan üretimini anlatırken tohumun yapısı ile ilgili bazı  temel bilgilerin de bilinmesi gerekir. Bu nedenle tohumun yapısı kısaca açıklanmıştır.

 

Tohum nedir: Bir bitkideki dişi çiçeğin, aynı türün erkek çiçek polenleri ile döllenmesi sonucu ortaya çıkan oluşumdur.

 

Tohum, 3 bölümden oluşur.

 

1-Embriyo

 

 Embriyo; Tohum içerisindeki bitki taslağıdır ve   3 kısımdan oluşur. a-Kökcük b- Gövdecik c- Çenek yapraklar

 

2-Endosperm

 

Tohumun çimlenmesi ve ilk gelişimini sağlaması için gerekli olan besin kaynağıdır.

 

3-Tohum kabuğu

 

Tohum kabuğu ise adından da anlaşılacağı üzere embriyo ve endespermi çevreleyen kısımdır ve  iki kısımdan oluşur. a-Dış kabuk b-İç kabuk

 

 

Tohumun çimlenmesi:

 

Sağlıklı tohumlar; uygun nem, sıcaklık ve oksijeni bulduğu zaman  belirli bir süre sonra çimlenir. Bu şartlar sağlandığı halde sağlıklı, sağlam tohumlarda çimlenme olmuyorsa çimlenme engeli var demektir.

 

Çimlenme Engeli nedir?

 

Çimlenme engeli; tohumun kendi iç ve dış özelliklerinden kaynaklanan ve çimlenmeyi engelleyen özelliktir. Bir başka ifade ile; tohumun çimlenmesi için gerekli şartlar sağlandığı halde tohumun çimlenmemesinin engellenmesidir.

 

Çimlenme engelini yaratan özellikler nelerdir?

 

a-Tohum Kabuğundan veya Etli Kısmından Kaynaklanan Çimlenme Engeli;

 

 Tohumun çimlenmesi için dış kabuktan içeriye su girmesi ve tohumun şişmesi gerekir. Dış kabuk kalın ve sert olduğu taktirde tohumun içerisine su nüfuz edemez ve çimlenme gerçekleşemez. Bu durumda dış kabuğun aşındırılması veya inceltilmesi gerekir.

 

Çimlenme, tohumun dışındaki etli  kısımda yer alan bazı kimyasal maddelerden de  olumsuz etkilenebilir. 

 

b-Embriyodan kaynaklanan Çimlenme Engeli;

 

Tohumun embriyosunun tam olarak gelişmemesi veya belirli bir süre dinlenme veya uyku ihtiyacı hissetmesidir.

 

c-Endospermden Kaynaklanan Çimlenme Engeli;

 

Tohumun çimlenmesinde enerji kaynağı olan endosperm içerisindeki besin maddelerinin kullanıma hazır olmamasıdır.

 

Çimlenme engeli tüm ağaç ve çalı türü tohumlarında görülmez. Bazı türlerde ise yukarıda sayılan çimlenme engelinin ikisi veya üçü bir arada görülebilir.

 

Çimlenme Engelleri Nasıl Giderilir.

 

Çimlenme engelini gidermek için yapılan işlemlere; tohumun ekim  öncesi göreceği işlemler, ön işlem veya uyarıcı işlem denilmektedir. Bunlar hakkında pratiğe dönük kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

 

a-Asitle muamele;

 

Akasya, Yalancı akasya, İğde, Harnup Gladiçya gibi sert kabuklu tohumlar %95lik konsantre sülfürik asitle muamele edilir. Asit yakıcı bir kimyasal maddedir. Bu nedenle tohumların gözenekli, kevgir gibi çelik bir kaba konularak asite daldırılması ve türlere göre değişen sürelerde 5-60 saniye kadar asitte tutulması ve daha sonra tohumların bol su ile yıkanması gerekmektedir. Ancak bu işlemin deneyimli kişilerce yapılması gerekir.

 

b-Tohum Kabuğunu Aşındırılması;

 

Tohum kabuğundan veya etinden kaynaklanan çimlenme engelinin giderilmesinin en tehlikesiz yolu ise dış kabuğun aşındırılarak inceltilmesidir. Bunun için tohumun dış kabuğunu zedeleyen tambur şeklinde, tamburun içerisinde zedelemeyi yapan metal çivi veya çıkıntılar olan elektrikle veya elle çevrilen aletler geliştirilmiştir. En basit yöntem ise bir kabın içerisine tohumlarla birlikte çakıl taşlarının konularak sallanması veya çevrilmesidir.

 

Benzer şekilde etli meyvelerin etli kısmını ayıran aletler de geliştirilmiştir.

 

Burada hatırlatılması gereken en önemli husus ise sert kabuklu tohumların daha kabukları tam olarak sertleşmeden toplanarak ekilmesi halinde çimlenme engelinin aşılabileceğidir.

 

c-Sıcak Suda Bırakma;

 

Kabuktan kaynaklanan çimlenme engelinin giderilmesi için uygulanan yöntemlerden biri de  tohumların sıcak suda bırakılmasıdır. Burada tohumların haşlanma riski vardır. Bunun için tohum hacminin 4-5 katı su kaynatılır ve ateşten indirilir. Daha sonra soğumaya bırakılan suya tohumlar atılarak 12-24 saat kadar burada tutulur. Sıcaklığın etkisi ile su alıp şişen tohumlar dibe çöker diğerleri üstte kalır. Su alıp şişmeyen tohumları tekrar sıcak suda bırakmak gerekebilir.

 

d-Sıcak katlama;

 

Tohum kabuğundan kaynaklanan çimlenme engelinin giderilmesinde uygulanan bir diğer yöntem ise  sıcak katlamadır. Sıcak katlamada;  24 saat suda ıslatılan tohumlar suyu süzülmüş ıslak kum veya turba ile karıştırılarak  oda sıcaklığında türlere göre belirtilen süre kadar tutulur.

 

e-Soğuk Katlama;

 

Embriyodan kaynaklanan çimlenme engelinin giderilmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Soğuk Islak katlama da denilen bu yöntemle tohumlar rutubetli, soğuk ve havadar ortamda belirli bir süre bekletilerek (dinlendirilerek) embriyoların gelişmesi ve uyku isteğinin yerine getirilmesi sağlanır.

 

Bunun için :  24 saat suda bekleyen ve suyu süzülen tohumlar  yine suyu süzülmüş ıslak kumla karıştırılarak polietilen (naylon) poşet içerisinde belirli süre + 4 derecede bekletilir. +4 derece için evlerde kullandığımız  buzdolaplarının sebzeliği uygundur. Katlamadan çıkan tohumlar hemen tüpe veya yastığa ekilmelidir.

 

Katlamada Dikkat Edilecek Hususlar;

 

Gerek sıcak katlama gerekse soğuk katlama esnasında  tohumlar belirli aralıklarla gözle kontrol edilmelidir. Tohumlarda küflenme olduğu taktirde tohumlar yıkanmalı ve  mantara karşı ilaçlanmalıdır. Yapılan kontrollerde tohumlarda çatlama ve sürme gibi çimlenme hareketleri görüldüğünde katlamaya hemen son verilmeli ve tohumlar ekilmelidir.

 

Katlamada dikkat edilecek bir diğer husus ise katlamaya ne zaman başlanacağıdır. Normal olarak bazı tür tohumlar (Meşe, kestane, sedir, göknar vb.) sonbaharda ekildiği taktirde bahara kadar geçen sürede toprakta katlama olacağından ayrıca katlamaya gerek duyulmaz. Buna karşın tohumu sonbaharda ekme gibi bir şansımız olmadığı taktirde katlamayı yapmak zorundayız. Bu durumda katlamaya başlama zamanı önem kazanmaktadır. Örneğin sedir tohumunu Ocak ayında temin ettik ve normal olarak ta Nisan ayında ekmek istiyoruz..  Sedir tohumunun bir aylık bir soğuk katlama isteği olduğunu düşünürsek katlamaya Mart ayında başlamak  durumundayız. Aksi taktirde Ocak ayında temin ettiğimiz tohumu hemen katlamaya aldığımız taktirde Şubat ayında ekmek gerekecektir. Eğer sera gibi bir ortamımız yok ise  Şubat ayında katlamadan çıkan tohumları zayi etmek durumunda kalabiliriz. Bu nedenle ekeceğimiz türün özelliğine göre ekim zamanımızı belirleyip katlama süresi kadar önceden katlamaya başlamak gerekmektedir.

 

Daha önce burada anlattığım saksı hazırlıklarımda toprağın zayıf ve çok yapışkan olan bir saksıda toprağın zenginleşmesi için solucanları kullanacaktım. Kaliforniya solucanlarından 20-25 kadarını bu saksının havuz kısmına attım ve evsel organik atıklarla besledim. Ayrıca havuz dolunca toprağın altına atık gömdüm.

Salı, 08 Ekim 2013 18:51

Torbada Mantar Hasadı

Daha önce Taner aksel tarafından verilen Mantar atölyesinden 3 adet torba mantar aşılamış ve bunları ofiste karanlık bir yere koymuştum. Bulundukları yerde gayet tatmin edici şekilde ürün verdiler. Afiyetle yedik.

Salı, 08 Ekim 2013 18:25

Kışlık Tohumların hazırlığı

Taner'den çocuk kampı sırasında aldığım tohumları fotoğrafladım. Ama bir ölçek koymayı unutmuşum. Ama genede bana bir klavuz olabilirler.

Fotoğrafların altında ne olduklarını yazacağım

  marigold - aynısefa çiçeği

 

Salı, 01 Ekim 2013 11:37

Saksıda Tarım - Hasad 2013 yaz

2013 mart ayında teknik sorunlarını çözdüğüm saksı sistemimi daha önce yazmıştım. Mayısta havalar ısınmaya başladığında ekimlerimi yaptım. Kimi saksılar direk tohumdan kimileri fidelerden ekim yapıldı.

Pazartesi, 30 Eylül 2013 21:14

Küçük bir bahçe düzenlemesi

Yıllardır bahçe olarak kullanılan alanın artık ağaçların altında kalmasından dolayı son 2 senedir çok verimsiz bir bahçemiz vardı. Güneş almadığından bitkiler büyümüyordu.

Bende atıl olarak duran evin yanındaki alanı bahçe yapmaya karar verdim. Fakat senelerdir üzerine basılan bir alan olarak önce toprağı biraz toparlamam gerekiyordu. Bu amaçla belirlediğim alanı 40cm kadar kazdım. Çıkan toprağı tamamen kenara aldım. Bulunduğu yerde biraz hayvan gübresi ile karıştırdım.

Pazartesi, 30 Eylül 2013 14:16

Saksıda Tarım Denemeleri

Permakültür eğitimim sonrası ilk iş olarak cam önü saksı sistemimi değiştirdim. Kapalı sızdırmaz plastik saksılar kullanmaya karar verdim. Saksıları taşıyan demir bir sistem yaptırdım. Bu ölçülere göre 9 adet 60 x 40x x30 saksı sığdırabildim.Sistemin alt kısımlarında suyun akacağı bir yer var ama kirlilik yaratacağından altı sızdırmaz saksıları kullanmaya karar verdim.

Tecrübemi arttırabilmek için her saksıda başka bir şey denemeye karar verdim. Kimisinde kompost yapacak, kimisinde solucan besleyecektim. Kimisinde de alttan sulamayı denedim. Aşağıda her bir saksı için aşamaları ve ayrıntıları vereceğim.

Tüm saksılarda en altta ince çilek sandığı parçaları kullandım. Bunlar hem suyun tabanda emilmesini sağlayacak ve depolayacak saksı susuz kaldığında toprağı beslemeye devam edecekti.

Üstüne orman yüzey malçı kullandım. Bunlar içlerindeki mantar ve organizmalarla parçalanmaya ve toprak altının zenginleşmesine yardımcı olacaktı.

Bunun üstüne marangozdan alınma ince talaş attım. Bu da hızlı parçalanarak üzerine koyacağım yeşil atıkların suyunu tutacaktı.

Bunun üzerine manavlardan alınma enginar kabuğu atıklarını yerleştirdim. Saksıları yaptığım sırada en fazla bulabildiğim atık bu idi. Araştırmalarımda Enginarın, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri açısından zengin olduğunu gördüm. 2 adet saksıda parktan kesilmiş taze çim atığı kullandım. Bunlarda ilaç kullanılmış olma ihtimaline karşılık fazla saksıma koymadım.

1-    Kompost saksısı
Bu saksıda bir su damacanasının ağız kısmını keserek organik maddeyi atabileceğim delik kısmı toprak üstünde kalacak şekilde toprakla kapattım. Organik maddemi bu delikten sürekli olarak içeri attım.